Privatumo politika

Privatumo politika, 2023-11-01

UAB Draudimo inovacijos, įm. kodas 305239434 (toliau – Bendrovė arba Mes), valdanti draudimo paslaugų svetainę drausk.lt (toliau – Svetainė), siekia apsaugoti Tavo asmens duomenų privatumą ir saugumą pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) ir kitus taikomus asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie lankosi Svetainėje, naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, stebi Bendrovės veiklą administruojamose socialinių interneto tinklų paskyrose (toliau – Socialiniuose tinkluose). Bendrovė Tavo asmens duomenis tvarko teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, vadovaudamasi toliau šioje Privatumo politikoje aprašytais principais.

Asmens duomenų rinkimas

Mes renkame asmens duomenis, kai lankaisi mūsų Svetainėje, pateiki užklausas ir / arba naudojiesi mūsų paslaugomis. Tai gali apimti tokius duomenis ir informaciją:

 • Asmens tapatybės nustatymo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ar kiti identifikavimo duomenys);
 • Kontaktinė informacija (registracijos ir / ar gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti kontaktiniai duomenys);
 • Finansinė informacija (informacija apie gautas ir mokėtinas įmokas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kiti mokėjimų duomenys);
 • Informacija apie draudimo poreikius ar pageidavimus;
 • Informacija apie draudimo objektus, įskaitant, bet neapsiribojant: automobilio valstybinis numeris, identifikavimo kodas VIN, būsto adresas, unikalus numeris ir kiti duomenys, keliavimo tikslas, šalys ir laikotarpiai.

Taip pat galime rinkti ne asmeninius duomenis, pvz., IP adresus ir anoniminius naudojimo duomenis statistikos tikslais.

Teisėtas apdorojimo pagrindas

Tavo asmeninius duomenis tvarkome remdamiesi vienu ar keliais teisėtais pagrindais, nurodytais BDAR, pavyzdžiui:

 • Tvarkymo būtinumas sutarties vykdymui;
 • Teisinių įsipareigojimų laikymasis;
 • Tavo sutikimas;
 • Bendrovės arba trečiosios šalies teisėti interesai.

Asmens duomenų naudojimas

Surinktus asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 • Draudimo produktų platinimas ir draudimo tarpininko paslaugų teikimas;
 • Tavo aptarnavimo patirties suasmeninimas ir gerinimas;
 • Tavo draudimo paslaugų poreikių išsiaiškinimas ir informacijos teikimas apie mūsų paslaugas;
 • Teisinių ir norminių reikalavimų laikymasis.

Dalijimasis asmens duomenimis

Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Mes galime pasidalinti Tavo asmens duomenimis su:

 • Draudimo bendrovėmis ir kitais draudimo paslaugų tiekėjais, siekiant pateikti draudimo pasiūlymus;
 • Paslaugų teikėjais arba partneriais, padedančiais mums teikti paslaugas;
 • Kai to reikalauja įstatymas ar teisinis procesas.

Mes neparduodame, neišnuomojame ir neprekiaujame Tavo asmens duomenimis trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

Duomenų saugumas

Tvarkydami ir saugodami Tavo asmens duomenis, mes įgyvendiname tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume Tavo asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Tačiau visiško asmens duomenų saugumo garantuoti nėra įmanoma.

Slapukai

Galime naudoti slapukus ir panašias technologijas, kad pagerintume Tavo Svetainės naudojimosi patirtį. Savo slapukų nuostatas gali tvarkyti per savo naršyklės nustatymus.

Vartotojo teisės

Pagal BDAR Tu turi šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:

 • Teisė susipažinti su savo duomenimis ir juos ištaisyti;
 • Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • Teisė apriboti tvarkymą;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą;
 • Teisė nesutikti su tvarkymu;
 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.

Vaikų privatumas

Mūsų paslaugos nėra skirtos asmenims iki 16 metų. Jei netyčia renkame asmens duomenis iš asmens, jaunesnio negu 16 m., ištrinsime ją gavę pranešimą.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime atnaujinti šią Privatumo politiką. Informuosime Tave apie esminius pakeitimus ir, prireikus, prašysime Tavo sutikimo.

Susisiek su mumis

Jei turi klausimų ar rūpesčių dėl savo asmens duomenų, susisiek su mumis el. paštu labas@drausk.lt.

Naudodamasis Svetaine, pateikdamas užklausas ir naudodamasis mūsų paslaugomis, Tu sutinki su šios Privatumo politikos sąlygomis.